Formand: Jette Jørgensen
Tlf: 64723071 - 40469572
flemlose.el@gmail.com
 
Næstformand: Svend Petersen
tlf: 20 13 88 65
svend@petersen-mail.dk
 
Kirkeværge v. begge kirker
Karen E. Rasmussen
tlf: 64 74 15 86/ 20 36 21 13
 
Kontaktperson v. begge kirker
Svend Petersen
tlf: 64 72 30 71
tlf: 20 13 88 65
svend@petersen-mail.dk
 
   
Jørgen Jørgensen.
tlf: 64 72 30 71
flemlose.el@gmail.com
 
   

 

 

 

 Aktivitetsudvalget:

 

 Kurt Christensen,
 Svend Petersen,
 Jørgen Jørgensen
 
 

 

  Kirkebladsudvalg:

 

   Jette Jørgensen,
   Jørgen Mose Hansen,
   Karen E. Rasmussen
   Vibeke Lundgreen,
   Leni U. Hansen