Graver v. Flemløse Kirke:
Finn Ehlers Pedersen.

Kontor/telefontid på hverdage:                         
9.00-9.30 + 12.00-12.30.
64 72 36 91
finnehlers@gmail.com
Mandag er fridag.
Kirkesanger v. Flemløse og Søby Kirker:
Karsten Hansen.
tlf: 40 55 21 29                                                         
karstenhansen66@hotmail.com
Mandag er fridag.

 

 

 
Sognemedhjælper v. Flemløse og Søby Kirker.
  Vibeke Lundgreen.
  tlf: 29 70 40 29 
  buller1112@live.dk
  Mandag er fridag.
  Vibeke Lundgreen står for udlejning af Sognehuset i Søby.