Flemløse-Søby menighedsråd orienterer.

 

Posterne i Menighedsrådet er fordelt såledeser fordelt således:

Formand: Jette Jørgensen

Næstformand: Claus Nielsen

Sekretær: Navarana Lodberg

Kontaktperson: Ingemann Jensen

Kirkeværge: Karen Elisabeth Rasmussen

Regnskabsansvarlig: Claus Nielsen

Ansvarlig for kirken,præstegården og kirkeladen: Jørgen Jørgensen

 

Præsten er født medlem.