Flemløse-Søby menighedsråd orienterer.

1. søndag i advent 2016 trak det nye menighedsråd for Flemløse-Søby i arbejdstøjet. " Tøjet" skal kun holde i 2 år, idet vi af Kirkeministeriet har fået tilladelse til at være råd i 2 år og ikke som vanligt i 4 år.

Posterne er fordelt således:

Formand: Søren Christian Bonde

Næstformand: Svend Petersen

Kontaktperson og sekr. samt regnskabsansvarlig: Jette Jørgensen

Kirkeværge: Karen Elisabeth Rasmussen

Ansvarlig for kirken,præstegården og kirkeladen: Jørgen Jørgensen

Menige medlemmer: Kurt Christensen og Jørgen Mose Hansen.

Præsten er født medlem.