Navneændring anmeldes på www.borger.dk

Det koster 480,00 kr.

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.