Hvis man ønsker en Kirkelig velsignelse i Flemløse eller Søby kirke, henvender man sig til sognepræsten for at aftale tid og sted for den Kirkelig velsignelse, og tid til en samtale, hvor skal man medbringe navn og adresse på de 2 vidner, der skal bruges til den Kirkelige velsignelse.

Vielseattest skal foreligge

Hvis man ønsker at kirken skal pyntes med blomster til vielsen, kontakter man kirkens graver for at aftale nærmere.

Kirkelig velsignelse danner ikke grundlag for gebyrfri navneændring.