29 NOV

1 s.i advent i Søby Kirke

Dato: 
Søndag d. 29. november 2020, kl. 10:00

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen

29 NOV

1. s.i advent i Flemløse kirke

Dato: 
Søndag d. 29. november 2020, kl. 15:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

06 DEC

2 s.i advent i Flemløse kirke

Dato: 
Søndag d. 6. december 2020, kl. 09:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Jørgen Flensted-Jensen

13 DEC

3 s. i advent i Søby Kirke

Dato: 
Søndag d. 13. december 2020, kl. 09:00

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen

24 DEC

Julegudstjeneste i Flemløse kirke.

Dato: 
Torsdag d. 24. december 2020, kl. 10:30

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

24 DEC

Julegudstjeneste i Søby kirke,

Dato: 
Torsdag d. 24. december 2020, kl. 11:30

Leni U. Elgbjørn Hansen

24 DEC

Juleaftens Gudstjeneste i Flemløse

Dato: 
Torsdag d. 24. december 2020, kl. 13:30

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U.Elgbjørn Hansen

24 DEC

Juleaftens Gudstjeneste i Søby Kirke

Dato: 
Torsdag d. 24. december 2020, kl. 14:45

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

24 DEC

Juleaftens Gudstjeneste i Flemløse kirke

Dato: 
Torsdag d. 24. december 2020, Kl. 16:00 til kl. 17:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

25 DEC

Juledag Gudstjeneste i Søby Kirke

Dato: 
Fredag d. 25. december 2020, kl. 10:00

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen