01 NOV

Allehelgens gudstjeneste I Søby

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, kl. 10:00

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U, Elgbjørn Hansen

01 NOV

Allehelgens Gudstjeneste i Flemløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, kl. 17:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

08 NOV

Højmesse i Flemløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 8. november 2020, kl. 10:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

15 NOV

Højmesse i Søby Kirke

Dato: 
Søndag d. 15. november 2020, kl. 11:15

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen

29 NOV

1 s.i advent i Søby Kirke

Dato: 
Søndag d. 29. november 2020, kl. 10:00

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen

29 NOV

1. s.i advent i Flemløse kirke

Dato: 
Søndag d. 29. november 2020, kl. 15:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

06 DEC

2 s.i Advent i Flemløse kirke

Dato: 
Søndag d. 6. december 2020, kl. 09:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Anja D. True

13 DEC

3 s. i advent i Søby Kirke

Dato: 
Søndag d. 13. december 2020, kl. 09:00

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen

24 DEC

Juleaften- Gudstjeneste i Søby kirke, se dagspressen

Dato: 
Torsdag d. 24. december 2020, kl. 12:00

Leni U. Elgbjørn Hansen

25 DEC

Juledag Gudstjeneste i Søby Kirke

Dato: 
Fredag d. 25. december 2020, kl. 10:00

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen