24 JAN

Højmesse i Søby Kirke

Dato: 
Søndag d. 24. januar 2021, kl. 11:15

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen

31 JAN

Højmesse i Flemløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 31. januar 2021, kl. 10:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

02 FEB

Kyndelmisse i Flemløse Kirke

Dato: 
Tirsdag d. 2. februar 2021, kl. 17:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

07 FEB

Højmesse i Søby Kirke

Dato: 
Søndag d. 7. februar 2021, kl. 10:00

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen

07 FEB

Højmesse i Flemløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 7. februar 2021, kl. 11:15

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

14 FEB

Højmesse i Flemløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 14. februar 2021, kl. 09:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

20 FEB

Dåb I Flemløse kirke

Dato: 
Lørdag d. 20. februar 2021, kl. 10:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen

20 FEB

Dåb i Søby Kirke

Dato: 
Lørdag d. 20. februar 2021, kl. 11:15

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen

21 FEB

Højmesse i Søby Kirke

Dato: 
Søndag d. 21. februar 2021, kl. 09:00

Kirke Søbyvej 75, 5610 Assens

Leni U. Elgbjørn Hansen

28 FEB

Højmesse i Flemløse Kirke

Dato: 
Søndag d. 28. februar 2021, kl. 10:00

Langgade 27, 5620 Glamsbjerg

Leni U. Elgbjørn Hansen